KERAMISCHE KUNST

Tijdens mijn zeventienjarig verblijf op Curaçao volgde
ik de opleiding Keramische Vormgeving. In Nederland
voltooide ik mijn keramiekopleiding in Maastricht en
ontwikkelde mijn creatieve vormgeving verder met
4 jaar beeldhouwonderricht..Het gebruik van engobes,
oxyden, glazuren en gesmolten glas resulteert in unikaten
met een onmiskenbaar Caribisch koloriet.